Sydgeorgien

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna är två öar som ligger i södra Atlanten ungefär 100 mil öster om Falklandsöarna. Till området hör också en mängd mindre öar, bland annat Fågelön.

Det största antalet individer på öarna utgörs av fåglar och sälar. Det finns även en hel del forskare som har Sydgeorgien som utgångspunkt för forskning om Antarktis. I övrigt finns inga fast bofasta på öarna.

Huvudorten på Sydgeorgien är Grytviken som ligger på öns östra kust. Orten är en hamn som grundades i början av 1900-talet. Namnet kommer från att Otto Nordenskiöld, en svensk upptäcktsresande, var den första att beträda den vik vari Grytviken ligger.

Öarna i Sydgeorgien

Ön Sydgeorgien reser sig brant ur havet och är mycket bergig. Här finns områdets högsta topp Mount Paget som reser sig 2 934 meter över havet. En stor del av öns yta är täckt av glaciärer. Djurlivet på och runt ön är helt unikt, särskilt fågellivet. Här bor kejsarpingviner, albatrosser och en mängd andra fågelarter. På ön lever dessutom en grupp renar som forslades hit i början av 1900-talet, samt en del möss och råttor.

Öarna som räknas till Sydsandwichöarna är av vulkaniskt ursprung och det finns flera aktiva vulkaner på öarna. Även dessa är istäckta och kusterna är fyllda med fåglar och sälar. Naturen på öarna må vara karg men den är svindlande vacker.

Sydgeorgien – Historia och klimat

De första som landsteg på öarna var handelsresenären de la Roche år 1675 och James Cook år 1775. År 1775 hävdade britterna samtidigt sin rätt till området. Argentina hävdar å andra sidan att de har den legala rätten över området, vilket lett till en del kontroverser under årens lopp. Sydgeorgien och Sydsandwichöarna ingår i det Brittiska Antarktis. Öarna är ett brittiskt protektorat. De styrs från Falklandsöarna.

På 1800-talet var Sydgeorgien en utgångspunkt för val- och säljakt i området. När valindustrin lades ner övergavs området. Numera är öarna i första hand en forskningsstation. Inkomster kommer också från försäljning av fiskerätter i området, forskningsstationen och inte minst från en ökande turism till området.

Öarna är, förutom för den vackra naturens och de många djurens skull, mest kända för att upptäcktsresande Shackleton inte bara befann sig här under långa perioder. Han dog även när han befann sig här och ligger begravd vid hamnbyn Grytviken på ön Sydgeorgien. Klimatet på öarna är genomgående kallt men varierar rejält. Nästan all nederbörd faller i form av snö. Södra kusten på Sydsandwichöarna är mycket utsatt för väder och vind. Sommaren är kort och mycket intensiv med blommande lavar utmed kusterna.