boat on the Nile River. Egypt

Fakta om världens största flod

  • Elin 

Vet du vilken som är världens största flod? Om du tänker efter är vi ganska säkra på att du kan nämna en eller flera av världens största floder och även om du inte är säker på vilken som är den största kommer du garanterat känna igen namnet. Världens största, eller snarare längsta, flod heter Nilen och rinner genom stora delar av den afrikanska kontinenten.

Eftersom det inte bara är stora floder i Europa som intresserar oss lyfter vi nu blicken för att ta en titt på världens längsta floder. Frågan är om någon flod i Europa kvalar in på Top 10.

Afrika kontra Europa

När man pratar om floder i allmänhet och världens längsta floder i synnerhet, är det alltid intressant att kunna jämföra floderna med varandra. Inte minst för att det kan vara svårt att bilda sig en uppfattning om hur mycket längre en flod är en annan.

Europas längsta floder är Volga och Donau som är 3531 kilometer respektive 2850 kilometer långa. Trots sina imponerande längder är dessa två floder bara hälften så långa som Nilen, den längsta floden i världen, som sträcker sig över 6650 kilometer.

Världens största flod och de två näst största floderna

Nilen tronar som sagt som nummer ett på listan av världsfloder. De floder som kommer tätast därefter är följande magnifika och mer eller mindre forsande vattendrag:

  • Amazonfloden – 6 400 kilometer lång och Sydamerikas största flod
  • Yangtze – 6 300 kilometer och Asiens största flod
  • Mississippi – 6 275 kilometer och Nordamerikas största flod

En viktig källa

Vatten är en förutsättning för att kunna odla och Nilen, världens största flod, har tack vare sina regelbundna översvämningar bidragit till en bördiga flodbanker. De har i sin tur gjort att samhällen har kunnat blomstra längs med floden i tusentals år.

Nilen har också spelat en stor roll i de bibliska berättelserna då det var just i Nilens vass som Moses mamma placerade korgen med honom i för att rädda honom undan Faraos vrede. Som badställe är dock Nilen ett dåligt val då världens näst största krokodil, nilkrokodilen, härskar i floden.