Geografi

Information om länder, floder och andra geografiska begrepp

fakta om världens länder

Geografi är den vetenskap som beskriver hur jordens yta ser ut. Själva ordet härleds från grekiskan och betyder ordagrant beskrivning av jorden. På den här sidan kan du hitta intressant fakta om allt som rör geografiska begrepp och världens olika länder, berg och floder.

Genom att skaffa sig djupare kunskaper om olika geografiska begrepp kan man beskriva en plats och hur förutsättningarna för liv ser ut just där. Geografi förklarar även varför platsen ser ut på ett visst sätt. Slutligen kan en geograf även ge information om hur platsen kommer se ut i framtiden.

Geografi
Geografi

Geografin som begrepp är alltså mycket mer än endast att titta på en karta. Skillnaden mellan de första antika kartorna och dagens geografiska system är stor.

På den här sidan kommer du kunna läsa mer om:

  • Länder, bergskedjor, hav och floder
  • Svensk geografi och information om olika världsdelar
  • Frågor och quiz om geografi

Skillnaden mellan en topografisk och en tematisk karta

Vi är alla beroende av kartor för att navigera mellan olika platser. Den som är intresserad av ämnet geografi har ofta en passion för kartor. De äldsta kartorna som har hittats är daterade till runt år 2300.

Kartor kan användas för att visa hela jordens yta eller specifika platser. De används inte endast för att visa avstånd, utan även för att studera teman. Den senare typen av kartor är tematiska, medan den förstnämnda är topografiska. En topografisk karta visar terräng, medan en tematisk karta t ex visar befolkningstäthet eller jordbävningar.

Träna på geografi på nätet

Kan du räkna upp vilka landskap som finns i Sverige? Har du koll på världens största floder? Många som vill veta mer om geografi vill träna upp sina kunskaper. Tack vare dagens teknik med appar och webbsidor om olika länders geografi blir det lekande lätt.

Frågor om geografi tränas enkelt upp med flashcards och olika quiz. Vi uppdaterar den här sidan med intressant information som kan intressera dig som vill veta allt om världens platser ur ett geografiskt perspektiv. Du kan börja med att t ex ta del av information om Sveriges geografi och geografiska begrepp.

Geografi
Geografi

Geografi i skolan

Vill du veta mer om resurser, naturkatastrofer eller klimatförändringar? Då är geografi ett ämne för dig! Ämnet studeras både som SO-ämne i grundskolan och på universitet och högskolor runtom i landet. I Sverige etablerades ämnet på universitet i slutet av 1800-talet. Frågor om geografi blev således högaktuella på landets lärosäten.

Den som utbildar sig till geograf studerar olika geografiska begrepp och har en bred kompetens. Geografer arbetar ofta med omvärldsanalys och handläggning av resurser eller inom samhällsplanering. Såväl statlig förvaltning och internationella organisationer som det privata näringslivet efterfrågar geografers kompetens. Många som läst geografi arbetar även som lärare.

FAQ - Vanliga frågor om geografi

Det är en vetenskap som förklarar hur jordens yta ser ut. Geografer förklarar och sätter jordytans utseende i relation till mänsklighetens påverkan på jorden, och hur jorden påverkar oss människor.
GIS är en förkortning för geografiska informationssystem. Det är ett verktyg som de som studerar och arbetar med geografi använder för att analysera och presentera data.
Många skriver till oss och undrar vad geografisk tunga är. Faktum är att det inte har något med geografi att göra utan är en medicinsk åkomma.
Städer i Turkiet

Fakta om städer i Turkiet

Turkiet är ett land rikt på historia, kultur och mångfald, vilket återspeglas i dess städer. Från de antika ruinerna i Efesos till de moderna skyskraporna

Läs mer »
Fakta om Åland

Fakta om Åland

Åland består av över 6 700 öar, varav cirka 60 är bebodda. Den största ön är Fasta Åland, där huvudstaden Mariehamn ligger. Regionen har en

Läs mer »

Fakta om Världens alla länder