Svensk geografi

Lär dig mer om svensk geografi

Sverige är indelat i olika landskap, nämligen 25 stycken. Dessa landskap ligger fördelade i de tre delarna som landet är indelat i: Norrland, Götaland och Svealand, där Norrland ligger längst upp och Götaland längst ned.

Sverige är förutom indelningen i landskap, även indelat i 21 olika län. Länsindelningen är av en mer administrativ natur. Det gör att varje län i Sverige har en egen länsstyrelse och en region som ansvarar för sin egen sjukvård och kollektivtrafik. Även andra statliga organ vilar på länsindelningen.

Om svenska landskap

När man studerar en Sverige karta kan man konstatera att Sverige är ett intressant land på många sätt. Sverige ligger långt upp i norra Europa och är en del av den skandinaviska halvön. Det som gör landet så spännande är det avlånga formatet som gör att den norra delen befinner sig långt mycket närmare polcirkeln än den södra delen. Det ger ett klimat som ser ganska olika ut beroende på hur långt upp i landet man kommer. Också landskapet förändras en hel del från norr till söder.

Kort kan man säga om svensk geografi att svenska landskap är mycket flackare i den södra delen för att sedan bli mer bergiga och böljande i den norra delen.

Svensk geografi

Hur stort är Sverige?

Om du skulle dra att streck från Sveriges nordligaste punkt till den sydligaste skulle sträckan bli 1 572 km. Landets totala yta är 450 295 kvadratkilometer. Av denna yta består 39 030 kvadratkilometer av Sveriges sjöar. Resten av ytan är land där mycket av landytan är täckt med skog.

Sveriges sjöar täcker med andra ord hela 10 % av landets yta. Det kan tyckas mycket, men kan inte konkurrera ut grannlandet Finland som består av hela 25 % sjöar. Sveriges största sjöar är Vänern, Vättern och Mälaren, där den största är mer än dubbelt så stor som tvåan.

Lär dig Sveriges karta utantill

Alla har säkert någon gång pluggat in en Sverige karta i skolan och där lärt sig alla landskap och de viktigaste av Sveriges sjöar. Det är dock information som lätt faller i glömska. Det finns några knep för att återigen lära dig alla landskap och län i Sverige. Använd dig till exempel av landsindelningen Götaland, Svealand och Norrland och lär dig en del i taget.

När du betat dig igenom din Sverige karta del för del, är du återigen proffs på svensk geografi och geografiska begrepp. När du kan landskapen kan du ge dig på de olika stora städerna och de viktigaste sjöarna. Passa också på att lära känna vårt avlånga land genom att lära dig mer om klimatet och den växlande naturen.

Svensk geografi