Geografiska begrepp

Vad är geografiska begrepp?

För att kunna samtala om och förstå geografi är det nödvändigt att känna till vissa centrala begrepp. Man måste helt enkelt förstå orden för att kunna tillgodogöra sig geografiska kunskaper. På den här sidan kan du lära dig mer om olika sätt som man kan närma sig geografi på. Vi tittar närmare på vad svensk geografi är och varför det är ett viktigt ämne. Vårt mål är även att reda ut hur man kan diskutera geografi genom att använda geografiska källor som t ex kartor. Begrepp inom geografi kan vara ord som sjö, sund och vik.

Andra begrepp inom geografi är gnejs, flyttblock och plattektonik. Vilka geografiska begrepp man behöver kunna inom skolväsendet beror på årskurs. Vårt mål är att ge förklaringar som passar många.

Begrepp inom geografi - namngeografi

Om du inte vet vad länder, floder och bergskedjor heter blir det svårt att tala om geografi. Namngeografi är helt enkelt de namn som du använder då du talar om olika geografiska begrepp.

För att förstå hur världen hänger ihop bör du kunna geografiska begrepp och termer. Du bör även kunna placera ut dem på topografiska eller tematiska kartor. I grundskolan brukar man träna på namngeografi genom olika övningar, till exempel genom att använda hjälpmedel som kartappar.

Geografiska begrepp

Träna geografi med tanken

Söker du stimulerande sätt att lära ut och att lära sig mer om världsdelar och andra begrepp inom geografin? Då kan den metod för att träna tanken med geografi som togs fram av britten David Leat under slutet av 1990-talet intressera dig. Upplägget bygger på kommunikation och samspel med andra.

Att träna på världsdelar eller andra geografiska begrepp med metoden innebär i praktiken att den som leder undervisningen förbereder en krävande uppgift eller ett uppdrag som ska lösas av en grupp elever. Ofta innehåller övningen öppna frågeställningar som leder till reflektion och diskussion inom gruppen. När övningen är slutförd sker en debriefing.

Svensk geografi, ett nödvändigt ämne

Kunskap om svensk geografi och världsdelar är nödvändig för att förstå och orientera sig i omvärlden. I början av 2010-talet rådde en debatt om huruvida ämnet geografi borde förändras i skolan. Förespråkarna menade att man borde gå från att rabbla geografiska begrepp och termer och istället ha ett bredare och mer problematiserande angreppssätt. På universitetet är ämnet tvärvetenskapligt och integrerar såväl natur- som samhällsvetenskap.

Undervisning i ämnet syftar bland annat till att eleverna ska få varierande kunskaper om jordens olika livsmiljöer. Inom det geografiska ämnet återfinns bland annat hydrologi, sociologi och geovetenskap. Du som vill veta mer om geografiska begrepp och svensk geografi bör inte missa vår blogg där vi uppdaterar med nya spännande rön och nyheter.

Geografiska begrepp