Gambia

Gambia
Gambia är ett litet avlångt land i västra delen av Afrika. Gambia har en mycket kort kuststräcka och sträcker sig sedan nästan 50 mil rakt österut in mot Afrika. Landet är helt omgivet av Senegal och bredden är inte mer än dryga 3 mil. Till ytan är Gambia Afrikas minsta nation. Det bor drygt 1,5 miljoner invånare i Gambia. De flesta tillhör malinka. Fula, wolof, jola och serahuli är några större minoritetsgrupper som finns i landet. De officiella språken är engelska och malinke. Landet är muslimskt. En minoritet av befolkningen är kristna, ungefär 10 %.

Nöje och natur i Gambia

Banjul är huvudstad i Gambia och ligger på en liten ö utmed Atlantkusten. Staden är snarast en stor hamnby med drygt 35 000 invånare. Räknar man med alla bebyggelser omkring blir antalet en halv miljon invånare. Banjul grundades som handelsplats av britterna. Staden har landets viktigaste hamn. Staden Serekunda är landets största stad. Staden ligger sydväst om Banjul. I Serekunda är livet hektiskt med många barer och med ett stort nöjesutbud. Det gambianska området är en dalgång som bildats av Gambiafloden som mynnar ut i Atlanten. Strandkanterna består av sumpmarker och mangroveskogar. Gambia är tack vare sin långsmalhet fylld med olika naturtyper. En del av skogen är skyddad genom nationalparker. Kusten består av gula sandstränder och flera orter utmed kusten kan betecknas som semesterorter. Mangoträden är ett av de vanligaste träden.

Gambia – Landets historia

En gång var Gambia en del av det stora Maliriket. På 1500-talet kom britter och förde med sig slavar, guld och elfenben från landet. År 1965 blev Gambia en självständig stat. Fram till 1994 styrde en och samma man landet. Det året skedde en militärkupp som fördömdes. Numera är landet en ganska ny och skör demokrati. Pressfriheten är mycket begränsad. Landet ekonomi är svag, men stabil. Bara en sjättedel av jorden kan odlas. Trots det är övervägande delen av befolkningen beroende av jordbruk och djurhållning för sin försörjning. Turismen har blivit en allt viktigare inkomstkälla för landet. Valutan är dasi. Klimatet i Gambia är tropiskt. Månaderna juni till oktober är regntid. Regnet kommer oregelbundet och Gambiafloden kan översvämmas. Spridningen av öken och avskogningen är ett problem.