Sverige är ett väldigt stort land till ytan och turligt nog så har vi väl fungerande lantbruk i stora delar av landet. Det betyder att det är enkelt att hitta närproducerat kött i Sverige. Om vi vill bevara svensk natur är det viktigt att sätta klimatfrågan först. En stor del i detta är att äta mer lokalt och närproducerat. Då undviker du de långa transporterna som är en stor miljöbov. 

Det är inte bara närproducerat kött som är på tapeten. Många efterfrågar även ekologisk frukt och nötter i större utsträckning. Flera gårdar i Sverige har något som de specialiserar sig på. Om du är en hejare på svensk geografi kan du alltså hitta dessa gårdar. 

Ekologiska lantbruk som säljer närproducerat kött

I södra Sverige har vi lite bättre klimat och därför har dessa gårdar enklare att ställa om till en helt ekologisk produktion. Det är något som det ligger väldigt mycket jobb bakom. Om Sverige ska kunna vara en del i klimatomställningen är dock en uppoffring som måste göras. 

Vill du börja köpa närproducerat kött kan du kolla upp gårdar i din närhet. De flesta brukar vara väldigt tydliga med att de erbjuder den här typen av produkter. Då har du också möjligheten att lära dig mer om svensk geografi på samma gång. Det är fascinerande att se vårt omväxlande landskap och vilken påverkan det har på jordbruket i landet.