Kenya

Kenya

Kenya är ett östafrikanskt land med kust mot Indiska Oceanen. I norr gränsar Kenya mot Sudan, Etiopien och Somalia. I väster gränsar landet mot Uganda och i söder gränsar Kenya mot Tanzania.

Det bor ungefär 35 miljoner invånare i Kenya. De flesta bor i de västra delarna av landet vid Victoriasjön. Befolkningen består av över 60 olika etniska grupper och det finns över 55 olika språk. De officiella språken är engelska och swahili. Den största religionen är kristendomen, men många invånare hör till olika lokala religioner. Vissa områden, till exempel kustområdet, består av en hel del muslimer.

Huvudstaden Nairobi är ett av östra Afrikas viktigaste handelscentrum. Det ligger i landets sydvästra del på över 1 700 meters höjd. Här bor knappt 3 miljoner invånare. I staden finns Nairobi nationalpark med en mängd fågelarter. Näst största staden är den viktiga hamnstaden Mombasa.

Natur i Kenya

Västra Kenya består av ett kulligt landskap. Här finner man Victoriasjön som skapar en naturlig gräns mellan Kenya och grannländerna Uganda och Tanzania. Här ligger också den skog som Kenya har. 3 % av landytan utgörs av skog, då en stor del av marken röjts för att ge plats åt jordbruket.

De mittersta delarna av landet utgörs av de vita högländerna. Här är marken bördig och en hel del av ytan är uppodlad. Landskapet skärs igenom av gravsänkor och förkastningsbranter som går under namnet Östafrikanska riftsystemet. I sänkorna finner man flera slocknade vulkaner och sjöarna Nakuru och Turkana. Nakuru är en stor sodasjö. På gränsen till Uganda ligger vulkanen Mount Elgon med en höjd på 4 321 meter.

Kenya

Öster om riftsystemet finner man Aberdarebergen, och Mount Kenya, en vulkan som fortfarande kan ses snöbeklädd. Det är landets högsta topp och den når hela 5 199 meter över havet. Längst österut i landet breder savannen ut sig. Här finns elefanter, giraffer, zebror, gnuer, lejon, noshörningar, bufflar och många, många fler djur. Landets rikedom på djur- och växtarter lockar en mängd turister varje år. En hel del av det kenyanska området är avsatt till reservat. Kusten utmed Indiska Oceanen består av långa sandstränder.

Området där Kenya idag är beläget är ett av de områden som anses var människans ursprungshabitat. Det har också i tusentals år varit ett område för handel. På 1800-talet koloniserade britterna och tyskarna området. Motståndet var stor bland befolkningen och landet blev självständigt år 1957 efter en tid av oroligheter. Landet har efter befrielsen styrts av ett enpartisystem, men under 2002 genomfördes fria val. Idag är det dock oroligt i landet igen, efter att politiska strider mellan de olika folkgrupperingarna blossat upp.

Ekonomiskt sett har Kenya varit ett ganska framgångsrikt land. De allra flesta livnär sig på jordbruket. I de bördiga västra delarna odlar man kaffe och te. Landet är också det mest industriella av de östafrikanska länderna. Valutan är kenyansk shilling. Mars till maj betyder regnperiod i Kenya. Juni till september innebär torka och värme. Regnet kommer åter i oktober till december, men den regnperioden är inte lika kraftig som vårens. På kusten råder ett fuktigare, tropiskt klimat.