Landskap med snö

Naturgeografi och klimat

  • Elin 

I naturgeografi ingår det att känna till klimatet i området man studerar. Enligt Köppens system har Sverige två klimatgrader; subarktiskt och Hemiborealt klimat. Medan sommarklimatet är lika varmt i Sverige som på motsvarande breddgrader samma period, så är vintrarna betydligt mildare än på de ekvivalenta breddgraderna. Detta beror på Sveriges närhet till Atlanten samt värmen som kommer från Golfströmmen. Om man ser till Sveriges geografi är de delar av landet som har tydligast inlandsklimat nordvästra Svealand och norra Norrlands inland.

Luftmassor påverkar temperaturen

Större delen av Sverige innefattas av västvindbältet, där kalla och varma luftmassor slåss om utrymmet. Detta leder till att lågtryck ständigt bildas där de kalla och varma luftmassorna möts. I och med att flesta av Sveriges vädersystem kommer från väster har Sverige ett omväxlande klimat även under sommaren, tillskillnad från exempelvis Medelhavsregionen. Det ständiga mötet mellan kalla och varma luftmassor gör så att temperaturen i Sverige kan växla märkbart, speciellt under vintern och våren.

Etiketter: