Nigeria

Nigeria är en federal republik i västra Afrika. I sydväst gränsar landet mot Guineabukten. I övrigt är landet granne med Benin i väster, Tchad och Kamerun i öst och Niger i norr.

Det bor över 140 miljoner invånare i Nigeria. Det gör landet till det folkrikaste i Afrika. Befolkningen är mycket diversifierad. Det finns över 250 etniska grupper i landet och de största grupperna är hausa, igbo och yoruba. Det officiella språket är engelska. Det finns också tre nationella språk: hausa, igbo och yoruba samt en mängd mindre lokala språk. Hälften av invånarna är muslimer, 40 % är kristna och resterande del av befolkningen hör till olika lokala religioner.

Huvudstaden Abuja byggdes upp så sent som på 1980-talet och fick epitetet huvudstad år 1991. Den är belägen i mitten av landet. Det bor ungefär 800 000 invånare i Abuja. Centrum av staden består av pampiga byggnader och staden anses vara den rikaste och dyraste i hela Afrika. Runt om staden finner man också en hel del fattigare kåkstäder. Man byggde staden för att få en helt neutral huvudstad.

Nigerias geografi och klimat

I söder består Nigeria av en hel del skogsmarker tack vare de fuktiga vindar som drar in från Atlanten. Ju längre norrut man kommer i landet, desto torrare och öppnare bli landskapet. Mitten av Nigeria utgörs av stora savanner och i norr finns ett ökenliknande landskap där Sahara bildar en del av området. Genom landet rinner den viktiga Nigerfloden, Afrikas tredje största flod.

I söder är regnperioden mellan april och oktober. November till mars betyder torrperiod. Utmed kusten är temperaturskillnaderna mellan dag och natt, vinter och sommar ganska milda, men skillnaderna ökar ju längre norrut man kommer. Temperaturen kan växla dramatiskt längst i norr.

Nigeria – kultur och ekonomi

Nigeria var fram till 1960 en brittisk koloni. Nigeria är ett land där etniska och religiösa skillnader orsakat en hel del oroligheter. Under 2000-talet har det rått fred i landet och man jobbar hårt med att få de religiösa och politiska delarna i landet att komma sams.

Naturtillgångarna i Nigeria består av en mängd mineraler, skog, jordbruksmark och fiske. Över hälften av befolkningen livnär sig på jordbruket och de vanligaste produkterna är cassava, majs, bomull och bönor. Till mineralerna hör olja och naturgas, kol, järn och kaolin. Valutan är naira.

Kulturen i landet blomstrar och är mycket influerad av olika typer av traditioner och livsåskådningar. Litteraturen har en särskilt viktig position i samhället och att läsa tidningar är mycket populärt. Musiken har också en stor plats inom den nigerianska kulturen. Fotbollen är en riktigt stor folksport. Maten erbjuder en rik variation av smaker och upplevelser.