Norge

Norge

Norge är Sveriges grannland till väster på den Skandinaviska halvön. Landet är extremt avlångt och har en mycket lång kust mot Atlanten. Inåt land reser sig bergen högt. Förutom Sverige gränsar Norge mot Finland och Ryssland.

Det bor drygt 4,6 miljoner personer i Norge. De flesta invånare bor i de södra delarna av landet. De mellersta och norra delarna av landet tillhör de mest glest befolkade områdena i Europa. En stor del av de fåtaliga invånarna i de norra delarna utgörs av samer. Det finns också en finsktalande minoritet vid gränsen till Finland.

Religionen i Norge är evangelisk-luthersk och det finns en norsk statskyrka. Det officiella språket är norska som kommer i två varianter. Bokmål, eller riksmål, är det viktigaste av dem, särskilt inom administrationen, men i talspråk förekommer nynorsk ofta, eller landsmål som det också kallas. Norge är en konstitutionell monarki och har valt att stå utanför EU-samarbetet, främst av ekonomiska skäl. Man använder norsk krona som valuta.

Kusten i Norge

De större städerna i landet ligger utmed kustbandet. Oslo är den största staden och även huvudstaden i landet. Staden ligger i en fjord utmed den södra kusten av Norge. Här bor en halv miljon människor. Bergen är landets näst största stad och ligger utmed västkusten. Landet är över 180 mil långt och utmed kusterna finner man en mängd fjordar, klackvikar som fått sin magiska form av inlandsisen, omgivna av bergen. Norge består till största delen av den Skandinaviska bergskedjan och stora högplatåer. Den största platån är Finnmarksvidda som ligger i norra Norge. En del av bergen är fjäll och det finns stora glaciärer. Den högsta punkten i landet är Galdhöpiggen som är 2 469 meter hög.

Bergen möter nästan havet i Norge vilket gör att båtturer utmed kusten är mäkta populära tack vare de fantastiska scenerier som erbjuds. I haven simmar späckhuggare, valar och delfiner, även de populära turistsyner. De södra delarna av landet utgörs av mjukare berg och av stora barrskogar.

Norge är ett rikt land

Norge är ett mycket rikt land tack vare olje- och gasfynden i Atlanten. Stavanger utmed västkusten är Norges oljecentrum. Man får även goda inkomster av skogen, järnfyndigheter och havet i och med fisket. Dessutom lämpar sig naturen väl för turism av olika slag.

Kulturen i Norge har månåriga anor och en stolt historia. Folkkonsten och konsthantverket är utbrett och en del av den norska nationalsjälen. De vackra stavkyrkorna har blivit vida berömda, liksom lusekoftorna och flera av landets konstnärer. Det norska köket utgörs till stor del av fisk av olika slag.

Klimatet i Norge är milt och fuktigt. Luftströmmar från Atlanten drar in regnet och bergen tvingar ner nederbörden. Utmed södra kusten är havet ofta isfritt, medan det i bergen kan ligga snö på topparna året om. I de norra delarna råder arktiskt klimat.