Salomonöarna

Salomonöarna är en ögrupp i de centrala delarna av Stilla Havet. Ögruppen består av 6 större och upp emot 900 mindre öar. Ögruppen ligger öster om Nya Guinea, väster om Tuvalu och nordväst om Vanuatu.

Det bor ungefär 581 000 invånare på Salomonöarna. De flesta invånare är melanesier. Det finns också mindre grupper av polynesier och mikronesier som bor här. Den melanesiska kyrkan har de flesta anhängare av de kyrkor som finns på öarna, men det finns många andra religioner representerade i landet. Pidgin är det nationella språket, medan engelska är det officiella språket. Engelska talas dock bara av en liten del av befolkningen. Det finns även över 120 lokala språk på öarna som talas av invånarna.

Huvudstaden Honiara ligger på Guadalcanal, en av de större öarna i området. Det bor knappt 50 000 invånare i staden.

Salomonöarnas natur och klimat

De 6 större öarna är av vulkaniskt ursprung och har en bergig karaktär. Högsta punkten i landet är Mount Makarakomburu som reser sig 2 447 meter över havet. Flera vulkaner är aktiva på Salomonöarna och senaste utbrottet skedde så sent som april 2007. Utbrottet skedde under vatten och orsakade en tsunami som orsakade enorma skador. Genom bergskedjorna går flera forsar och åar som bildar vackra vattenfall. Sluttningarna på bergen är klädda med regnskog med en mängd arter av växter, djur och fåglar. En liten del av landets yta är uppodlad.

De mindre öarna utgörs av korallatoller. Utmed öarnas kuster ligger många långsträckta sandstränder och utanför stränderna finns en mängd korallrev. Tyvärr är flera av dessa korallrev döende. Klimatet på Salomonöarna är tropiskt och beroende av monsunvindarna. Det är varmt och fuktigt året om. Regnperiod råder mellan april och september. Tyfoner kan förekomma, liksom jordbävningar.

Salomonöarna – historia, ekonomi och kultur

Området har i tusentals år varit bebott av polynesier. År 1890 blev området brittiskt. Under andra världskriget utspelades en mängd slag här. 1978 blev landet självständigt men landet har dragits med interna oroligheter på grund av etniska konflikter. Numera råder lugn i landet.

De flesta invånare försörjer sig på fiske, jordbruk och skogsbruket. Man odlar kakao, kokosnötter, ris och potatis. Fisket är koncentrerat kring tonfisken. Det finns en hel del zink, nickel och guld i området, men gruvindustrin är inte särskilt utvecklad än. Interna stridigheter har underminerat ekonomin i landet. Turismen blir allt viktigare. Valutan är salomonöisk dollar.

Kulturen på Salomoöarna är varierad och består av en mängd olika mindre kulturer inom den melanesiska genren. Kastsystemet och familjen är av största vikt. Sång, dans, musik och inte minst sagoberättelser är viktiga kulturyttringar.