Somalia

Somalia är ett östafrikanskt land som ligger på Afrikas horn. I norr och i öst möts Somalia av Indiska Oceanen. Nordväst om Somalia ligger Djibouti, i väster gränsar landet mot Etiopien och i sydväst vetter landgränsen mot Kenya.

Det bor nästan 9 miljoner människor i Somalia. En stor del av det somaliska folket har varit eller är på flykt undan inbördeskrig och oroligheter. De flesta invånare är av somaliskt ursprung. Det finns även minoriteter av bantufolk, araber och swahilier. Religionen är i huvudsak sunnimuslimsk.

Huvudstaden Mogadishu ligger utmed Indiska Oceanens kust i de södra delarna av Somalia. Här bor drygt 800 000 människor, men den siffran är mycket osäker. Staden är sedan århundraden en viktig hamnstad i området.

Somalias geografi

Norra Somalia består av bergskedjan Karkaar. Det högsta berget i Somalia är Surud Ad som reser sig 2 408 meter över havet. Resterande del av landet består till stora delar av öppna slätter som bäst lämpar sig för boskapshållning. En hel del av det somaliska området är ökenliknande. Öknen sprider sig också på grund av överbetning och överbefolkning samt problem med torkan.

I den sydvästra och nordvästra delen av landet finns en del floder och här är marken som bördigast. I den sydvästra delen finner man landets två enda permanenta floder, Jubba och Shabele. Endast 2 % av landets yta är odlingsbar.

Somalia – historia och ekonomi

Kustområdet har länge varit föremål för intensiv handel i området. Under kolonialtiden var området känt som Italienska Somaliland och Brittiska Somaliland. Självständigheten blev ett faktum år 1960. En bräcklig fred blev till slut ett faktum år 2004. Landet drivs idag av en övergångsregering.

Många års inbördeskrig har brutit ner landet. Landet är ett av de fattigaste i världen. Det är inte mycket av administrationen, kommunikationen eller det sociala systemet som fungerar i Somalia. Situationen förbättras inte av återkommande naturkatastrofer i form av torka alternativt översvämningar samt av stora interna motsättningar.

De flesta somalier söker få sina inkomster från jordbruket och framför allt från djurhållning. Många lever nomadliv. Man exporterar boskap, boskapsprodukter och bananer. Valutan är somalisk shilling.