naturgeografi

Landskap med snö

Naturgeografi och klimat

  • Elin 

Naturgeografi innefattar studier om olika områdens klimat. I Sverige har vi subarktiskt och Hemiborealt klimat enligt Köppens system.